ارسال پروژه نهایی

  • انواع فایل های مجاز : zip, rar.
    فایل ارسالی نباید حجمی بیشتر از 80 مگابایت داشته باشد و باید در قالب zip یا rar ارسال گردد.