برای دریافت کد تخفیف لازم است به حساب کاربری خود وارد شوید.

ما تخفیف مناسبی برای تشکل‌ها درنظر گرفتیم. با این وجود برای هر تشکل که با تعداد مناسبی قصد شرکت در چهارمین دوره جامع نبا را داشته باشند تخفیف بیشتری لحاظ می‌کنیم. برای دریافت این تخفیف با روابط عمومی نبا در تماس باشید.  روابط عمومی 09934008702