برای دریافت کد تخفیف هنرجویان دوره جامع سوم لازم است با حساب کاربری که یکی از دوره‌های جامع سوم را ثبت‌نام نموده اید در سایت وارد شده باشید.

ما تخفیف مناسبی برای تشکل‌ها درنظر گرفتیم. با این وجود برای هر تشکل که با تعداد مناسبی قصد شرکت در چهارمین دوره جامع نبا را داشته باشند تخفیف بیشتری لحاظ می‌کنیم. برای دریافت این تخفیف با روابط عمومی نبا در تماس باشید.    روابط عمومی 09934008702